Camper vs Auto

Domov > Camper vs Auto

Grazie alla pertnership tra le due aziende, TRIESTE AUTO e CENTRO VACANZE, possibilità di permuta: il tuo camper su auto, la tua auto per camper oppure caravan su camper e auto.
 
Per poter formulare un’offerta necessitiamo di ulteriori informazioni inerenti al tuo camper da permutare. Ti invitiamo a fornirci in allegato le foto degli interni ed esterni più dettagliate possibili, inoltre ti chiediamo gentilmente di compilare la scheda sottostante:
 
 

DATI PERSONALI


 • DATI DEL SUO MEZZO

 • Aggiungi altro file

 • Autovettura d'interesse


 •   
 • Obvestilo v skladu s 13. členom zak. odloka št. 196/2003 - Zakon o varovanju osebnih podatkov.

  To obvestilo je podano v skladu s 13. členom zak. odloka št. 196/2003 (Zakon o varovanju osebnih podatkov) za uporabnike spletnih in digitalnih storitev na spletni strani: http://triesteauto.it/

  Varovanje osebnih podatkov
  Prostovoljno in izrecno pošiljanje elektronskih sporočil e-naslovom, ki so bili prijavljeni na različnih dostopnih kanalih te spletne strani, in izpolnjevanje kontaktnih obrazcev/prošenj za informacije predpostavlja pridobitev naslova in podatkov naslovnika/uporabnika, ki so potrebni za odgovarjanje na prošnje in/ali za zagotavljanje zahtevanih storitev.

  · Podatki bodo obdelani v papirni in elektronski obliki in zbrani pri Trieste Auto S.r.l. na podlagi potrditve spletnih obrazcev;

  · Poslani obrazci bodo skrbno shranjeni v skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov;

  · Pošiljanje podatkov je obvezno; v primeru zavrnitve vam ne bomo mogli zagotoviti zahtevanih storitev in informacij;

  · Podatkov ne bomo objavljali;

  · Zbrane podatke bodo obdelovali le za to pooblaščeni upravljavci Trieste Auto S.r.l.;

  · Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam;

  Naj vas opozorimo, da lahko kadarkoli uveljavljate pravice po 7. členu zak. odloka št. 196/2003 tako, da se obrnete na upravljavca osebnih podatkov ali da pišete na naslov info@triesteauto.it.

  Zakonski odlok št. 196/2003, 7. člen - Pravica dostopanja do osebnih podatkov in druge pravice

  1. Vsak posameznik ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, tudi če še niso registrirani, in do izpisa teh podatkov v čitljivi obliki;

  2. Posameznik ima pravico do pridobitve informacije o:

  a) izvoru osebnih podatkov;
  b) namenu in načinu obdelave;
  c) uporabljeni logiki v primeru obdelave z digitalnimi sredstvi;
  d) podatkih o upravljavcih osebnih podatkov in o imenovanem pooblaščenem predstavniku v skladu z 2. odstavkom 5. člena;
  e) osebah ali skupinah oseb, katerim se lahko podatki posredujejo ali ki jih lahko pridobijo kot pooblaščeni predstavniki na območju Italije.

  3. Posameznik ima pravico do:
  a) posodobitve, popravka oziroma, če je to v njegovem interesu, dopolnitve podatkov;
  b) izbrisa, pretvorbe v anonimno obliko ali blokiranja podatkov, ki so bili obdelani nezakonito, vključno s tistimi, ki jih ni potrebno shraniti v namene, zaradi katerih so bili zbrani ali naknadno obdelani;
  c) potrditve, da so bili subjekti, katerim so bili posredovani podatki, ustrezno seznanjeni s pravicami iz črk a) in b), tudi kar zadeva njihovo vsebino, razen v primeru, da bi se ta dolžnost izkazala za neizvedljivo ali bi bila koli?ina potrebnih sredstev za njeno izpolnitev nesorazmerna z zagotovljeno pravico.

  4. Posameznik lahko v celoti ali delno nasprotuje:
  a) obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, iz upravičenih razlogov, četudi zadevajo namen zbiranja;
  b) obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, za namene pošiljanja oglaševalskega gradiva ali neposredno prodajo ali za izvajanje tržnih raziskav ali poslovnega komuniciranja.


    da      ne *

  * Polja, označena z zvezdico je potrebno obvezno izpolniti.